Aktuality

11.11.2017

Náhradní plnění

Vážení obchodní partneři,

s novelou zákona 435/2004 Sb. platné od 1.10.2017 musí naše společnost uvést do elektronické evidence náhradního plnění všechny faktury (náhradní plnění je podloženo smluvně nebo prostřednictvím obchodního zástupce ), které budou v režimu náhradního plnění už za r. 2017. Dle pokynů MPSV jsme zde povinni uvést i jeden kontaktní e-mail od odběratele, kterému bude následně zasláno upozornění o vložení faktury do elektronické evidence NP. Pokud nám odběratel kontaktní e-mail nesdělí, nemůžeme provést vložení faktury s náhradním plněním do elektronické evidence. Za rok 2017 již zákon nedává povinnost dodavateli vystavovat odběrateli písemné potvrzení o odběru náhradního plnění ani seznam faktur (případné písemné potvrzení nemá právní základ a elektronická evidence neumožnuje v současné době provádět seznamy faktur). Pokud tedy faktury v doručeném e-mailu, který zasílá portál MPSV nepotvrdíte, nebudete si moci náhradní plnění v r. 2017 uplatnit.  Na jedno IČ lze uvést pouze jeden kontaktní e-mail. Vzhledem k tomu, že e-mail k potvrzení faktury není zasílán naši společnosti, nenese naše společnost právní odpovědnost za nedoručení e-mailu (možnost nedoručení z důvodu označení e-mailu jako spam, špatné uvedeného kontaktního  e-mailu odběratelem, bezpečností zabezpečení serveru odběratele apod).

Veškeré dotazy, informace a Vaše emailové adresy, na které požadujete zasílat oznámení o vložení faktury do elektronické evidence směřujte na náš email nahradniplneni@vkus-bustan.cz.

Odkaz na stránky MPSV:

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob