Aktuality

19.7.2021

Informce pro zaměstnance vracející se ze zahraniční dovolené


Všichni zaměstnanci vracející se ze zahraniční dovolené jsou povinni dodržovat Ochranné opatření vlády ze dne 16.7.2021 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf . Pokud je zaměstnanec dle Opatření vlády povinen absolvovat minimálně 5-denní karanténu s absolvováním PCR testu, je jeho povinností informovat o této skutečnosti zaměstnavatele a před nástupem do zaměstnání předložit negativní PCR test. Po dobu karantény čerpá zaměstnanec řádnou dovolenou.