Informace o zpracování osobních údajů našich partnerů

S ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 vám sdělujeme, že v souvislosti s poskytováním našich služeb mimo jiné dochází ke zpracování vašich osobních údajů.

Jedná se zejména o zpracování údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo objednávky. Všechny tyto osobní údaje uchováváme v evidenci v souladu se zákonnými lhůtami. Při zpracování těchto údajů máme zavedena technicko-organizační opatření k zajištění přiměřené ochrany zpracovávaných informací. V rámci činnosti naší společnosti máme v praxi uplatněny principy standardu ČSN EN ISO/IEC 27001. Na zavedený systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001 vlastníme certifikát.

Správcem osobních údajů je VKUS-BUSTAN s.r.o., Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Ing. Libor Schwarz , tel : + 420 723 800 615, e-mail : libor.schwarz@vkus-bustan.cz