Informace pro zaměstnance

V souladu s ustanovením zákona 262/2006 Sb. odst. § 91 odst. 6 stanovil zaměstnavatel jako první směnu v týdnu tu směnu, která začíná v pondělí nejdříve v 00:01 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že na různých pracovištích je nástup na první směnu v týdnu, která začíná v pondělí různý, nelze přesně stanovit čas nástupu na první směnu v týdnu. Výše uvedené ustanovení se vztahuje na poskytování příspěvku za práci o sobotách a nedělích a příplatku za práci o svátcích.