Informace pro zaměstnance

První směna:

V souladu s ustanovením zákona 262/2006 Sb. odst. § 91 odst. 6 stanovil zaměstnavatel jako první směnu v týdnu tu směnu, která začíná v pondělí nejdříve v 00:01 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že na různých pracovištích je nástup na první směnu v týdnu, která začíná v pondělí různý, nelze přesně stanovit čas nástupu na první směnu v týdnu. Výše uvedené ustanovení se vztahuje na poskytování příspěvku za práci o sobotách a nedělích a příplatku za práci o svátcích.

Oznámení pracovní neschopnosti:

Zákonem č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 byla přijata elektronická neschopenka, tzv. eNeschopenka, která nahradila papírovou neschopenku od ledna 2020. Přijetím eNeschopenky však zůstává i nadále povinnost zaměstnanců informovat bez zbytečných odkladů zaměstnavatele (svého nadřízeného) o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Učinit tak může telefonicky nebo emailem. Kontaktní údaje na nadřízeného zaměstnance jsou na jednotlivých pracovištích. Neoznámení dočasné pracovní neschopnosti může mít za následek pozdní výplatu nemocenských dávek.