Aktuality

20.10.2021

Dodržování bezpečnostních přestávek při nošení respirátoru KN 95 nebo FFP2


Podrobnosti pro dodržování pravidelných bezpečnostních přestávek při nošení respirátoru dle Nařízení vlády 361/2007 Sb. § 39 najdou zaměstnanci v sekci „O nás" záložka „ Informace pro zaměstnance“.