Aktuality

22.11.2021

Informace pro zaměstnance o povinném testování ve firmách od 22.11.2021

V souladu s mimořádným opatřením vlády ze dne 20.11.2021 jsou zaměstnavatelé povinni v termínu do 29.11.2021 provést první testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a následně testovat každý týden.

Zaměstnanci budou testování stejným typem testu jako na jaře 2021 - typ testu včetně návodu je v  sekci  "O nás" záložka  "Informace pro zaměstnance".


Povinnost testovat se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

- jsou plně očkování proti onemocnění covid 19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkování

- prodělaly laboratorně potvrzení onemocnění covid a neuplynulo od prvního pozitívního testování více než 180 dnů

Pokud se na zaměstnance nevztahuje povinnost testování, musí o této skutečnosti zaměstnavateli předložit buď národní certifikát o provedeném očkování nebo záznam z Informačního systému případně potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.


Pokud se zaměstnanec, na kterého se vztahuje povinnost testování, odmítne testovat, bude zaměstnavatelem nahlášen na krajskou hygienickou stanici a musí dále dodržovat povinnosti, které stanovuje mimořádné opatření vlády (viz odkaz).

V případě, že je zaměstnanec pozitivně testován, informuje ihned o této skutečnosti zaměstnavatele (svého nadřízeného) a svého praktického lékaře.


Další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců jsou uvedeny zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf