Fyzická ostraha

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha realizuje všechna dostupná opatření související s protiprávním jednáním třetích osob. Přijatá režimová opatření přizpůsobíme Vašim požadavkům tak, abychom zajistili nejvyšší úroveň této bezpečnostní služby a zároveň Vás co nejméně omezovali.

Efektivita fyzické ostrahy je cílem naší služby. Doplnění této služby o elektronické prvky je prioritní. Spojení moderních metodických postupů a elektronických systémů zvyšuje bezpečnost střežených objektů.

V rámci fyzické ostrahy využíváme tyto elektronické systémy:

  • elektronickou evidenci a kontrolu vstupního a výstupního systému 
  • elektronickou evidenci vjezdu a výjezdu dopravních prostředků
  • kamerové systémy
  • foto pasti
  • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
  • elektrickou požární signalizaci

Jedním ze základních elektronických nástrojů pro zvýšení efektivity fyzické ostrahy je využití elektronického pochůzkového systému (EPS).

system imagesystem image

Monitoring obchůzkové činnosti v tzv. "reálném čase" (on line) je vykonáván pomocí zařízení, které přes GSM/GPRS síť komunikuje s operačním střediskem a zasílá informace o pohybu, poloze a místě fyzické ostrahy, vykonávající obchůzkovou činnost.

Elektronický pochůzkový systém umožňuje:

  • komunikaci v reálném čase (GSM/GPRS)
  • tísňové volání pracovníka ostrahy
  • oboustrannou hlasovou komunikaci