Nejčastější dotazy

Provádí Vaše společnost antigenní testování zaměstnanců na přítpmnost antigeni SARS-CoV-2 ?

Naše společnost pravidelně testuje své zaměstnance antigenními testy na přitomnost antigenu SARS-CoV-2, a to vždy v souladu s aktuálně platným mimořádným nařízením vlády.

Od 17.1.2022 provádíme v souladu s níže uvedeným mimořádným nařízením vlády testování všech zaměstnannců 2x týdně.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf

Do jaké míry znáte Váš region?

Jsme firma se sídlem v Moravskoslezském kraji s působností po celé ČR. To nám umožňuje velice rychle reagovat na potřeby našich zákazníků. A přestože působíme celorepublikově, je pro nás Moravskoslezský region prioritou.

Z jakých oborů jsou Vaši klienti?

Naši klienti podnikají jak ve strojírenském, tak potravinářském, hutním, chemickém nebo automobilovém průmyslu. Zajišťujeme ostrahu objektů obchodních společností či objektů státní správy a samosprávy. Proto můžeme konstatovat, že orientace našich zaměstnanců ve výše uvedených oborech je na vysoké úrovni. 

Jak dlouho působíte na trhu?

Letos v září slavíme 11 let od vzniku firmy. Avšak zkušenosti řídících pracovníků jsou mnohem delší. Proto si dovolujeme tvrdit, že jsme opravdovými profesionály. 

Kolik Vaše firma zaměstnává lidí?

Průměrný počet našich zaměstnanců v roce 2021 činí 515 kmenových pracovníků, což nás řadí do kategorie středně velkých firem.   

Jakou má Vaše firma finanční stabilitu?

V roce 2014 jsme získali v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové ocenění Czech Stability Award  a řadili jsme se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Do jaké výše má Vaše firma sjednané pojištění?

Naše firma má sjednáno pojištěni obecné odpovědnosti do výše 100.000.000,- Kč. 

Získala Vaše firma nějaké certifikáty? 

Samozřejmě, jsme držiteli následujících certifikátů:

 • ISO   9001:2016 (poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku a osob a správy a údržby nemovitostí) 
 • ISO 14001:2016 (systém enviromentálního řízení)
 • ISO 45001:2018 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • ISO 27001:2014 (systém managementu bezpečnosti informací v organizaci)
 • ISO 50001:2019 (systém managementu hospodaření s energiemi)
 • Certifikát Policejní akademie ČR a ASSIS (prevence a interní vyšetřování zaměstnanecké kriminality) 
 • Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
 • Certifikát na systém fyzické ostrahy dle ČSN 761702:2014

Jste členy nějakých asociací?

Jistě, jsme členy:

 • Národního bezpečnostního úřadu-osvědčení podnikatele na stupeň utajení důvěrné
 • Český klub bezpečnostních služeb
 • Unie úklidu

Jak často zvyšujete ceny služeb?

Jednostranně nezvyšujeme! Ceny za poskytované služby jsou na základě dohody obou smluvních stran, to znamená, že bez Vašeho souhlasu si nemůžeme ceny kdykoli a jakkoli upravovat.

Jaká je cena za Vaše služby?

Vždy individuální! Zohledňujeme místo i Vaše finanční možnosti. Hledáme optimální řešení. Naše ceny nejsou nízké ani vysoké, ale dostupné. Cenovou politiku tvoříme vždy k spokojenosti a finanční možnosti zákazníka.