O společnosti

Profil a historie VKUS-BUSTAN s.r.o.

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. byla založena v srpnu 2004 a v současné době patří k předním dodavatelům bezpečnostních a úklidových služeb a je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

Portfolio našich zákazníků tvoří orgány státní správy a samosprávy, sociální a zdravotnická zařízení a řada soukromých firem z různých odvětví průmyslu a obchodu.

V návaznosti na skutečnost, že provádíme ostrahu řady státních institucí, prošla společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. v roce 2015 úspěšně náročnou prověrkou Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení " Důvěrné ".

V rámci rozšiřování podnikatelských aktivit provozuje společnost i velkoobchodní a maloobchodní činnost se zaměřením na dodávky čistících a úklidových prostředků, hygienických potřeb, ochranných pracovních pomůcek, OOPP, kancelářských potřeb, výpočetní techniky apod.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení, který zahrnuje čtyři certifikované oblasti:

  • systém řízení jakosti ISO 9001,
  • systém environmentálního řízení ISO 14001,
  • systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001,
  • systém řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001,
  • systéme managementu hospodaření s energiemi ISO 50001.

V červnu 2021 společnost uzavřela s Úřadem práce ČR novou dohodu o uznání společnosti VKUS-BUSTAN s.r.o. za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tato dohoda je na dobu neurčitou.

Firma má sjednáno pojištění odpovědnosti při poskytování služeb s plněním do 100 mil. Kč.