Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany (PCO)                   

Vstup na PCO:

system image

Ostraha objektů prostřednictvím PCO znamená poskytování služeb se zaměřením na dálkový způsob střežení, jenž využívá technické (elektronické) podpory na zajištění objektu proti vloupání, požáru či jinému způsobu narušení vnitřních střežených prostor.

Objekty střežíme pomocí:

  • poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS)
  • elektrické požární signalizace (EPS),
  • kamerového systému (CCTV)

Napojení bezpečnostních systémů na PCO je možné provést těmito způsoby:

Rádiová síť: Napojení objektu na PCO prostřednictvím rádiové vysílací stanice typu RHMS 2000.

GSM/GPRS: Napojení objektu na PCO pomocí vysílače využívající síť mobilního operátora.

system image

Služby PCO a výjezdové skupiny:

  • nepřetržitý monitoring střeženého objektu
  • rozlišení podsystémů, detektorů a ostatních prvků zabezpečovacího systému nebo požárního systému (dle zvoleného druhu zařízení pro přenos informací)
  • zasílání historie objektu elektronickou cestou
  • informování zákazníka o provedené kontrole objektu pomocí elektronické počty
  • nepřetržitý provoz dvou vozidel s jednočlennou posádkou člena výjezdové skupiny

Maximální kapacita přenosu informací na PCO z jednoho objektu do 999 událostí.