Služba mobilní patrolace

Služba mobilní patrolace: 

Služba zaměřená na nepravidelnou, ale řízenou kontrolu objektů prostřednictvím naší mobilní hlídky. V rámci výkonu činnosti služby mobilní patrolace jsou dodrženy tyto základní procesy:


Plánování
: patrolace je vždy plánovaná a organizovaná činnost obsahující jak časový harmonogram, tak metodický postup jednotlivých kontrol.

Evidence: je prováděna centrálně na operačním středisku pultu centralizované ochrany, kde operátor eviduje pohyb bezpečnostních pracovníků, rozsah provedených kontrol včetně záznamů o zjištěných událostech a přijatých opatření.

Kontrola: je prováděna průkazně, a to prostřednictvím instalovaného elektronického pochůzkového systému umožňující adresný výpis včetně časových údajů o provedených kontrolách.

Zpětná vazba: informace pořízené z patrolace jsou periodicky zasílány zákazníkovi elektronickou poštou.