Certifikáty


Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu:

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. v roce 2006 splnila náročné podmínky Národního bezpečnostního úřadu vztahující se na manipulování a ukládání utajovaných skutečností v listinné podobě ve stupni utajení „DŮVĚRNÉ“.


system image


Systém řízení jakosti:

V srpnu roku 2005 byl ve společnosti VKUS-BUSTAN s.r.o. certifikován systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro podnikatelské činnosti „Poskytování komplexních služeb v oblastech ostrahy majetku a osob, správy a údržby nemovitostí“.


system image


Systém environmentálního řízení:

V prosinci roku 2006 byl ve společnosti VKUS-BUSTAN s.r.o. certifikován systém environmentálního řízení podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005 pro podnikatelské činnosti „Poskytování komplexních služeb v oblastech ostrahy majetku a osob, správy a údržby nemovitostí“.


system image

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

CQS - základě kladného výsledku certifikačního auditu prohlašuje, že systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci VKUS-BUSTAN s.r.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky  ČNS OHSAS 18001:2008system image

Systém řízení bezpečnosti informací 

V prosinci 2011 doplnila společnost ISŘ o systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 pro činnosti „Poskytování komplexních služeb v oblastech ostrahy majetku a osob, správy a údržby nemovitostí“.

system image


Česká komora detektivních služeb:

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. je od roku 2006 členem České komory detektivních služeb.system image


Etický kodex:

system image


Certifikát asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

system image


Certifikát Czech Stability Award

system image

Certifikát A-KOMPLEX a.s.

system image


Český klub bezpečnostních služeb

system image