Certifikáty


Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu:

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. v roce 2006 splnila náročné podmínky Národního bezpečnostního úřadu vztahující se na manipulování a ukládání utajovaných skutečností v listinné podobě ve stupni utajení „DŮVĚRNÉ“.


system image


Certifikát diamantový:

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. má zaveden integrovaný systém řízení, je certifikována ve čtyřech samostatných oblastech: ISO 9001 (kvalita služeb), ISO 14001 (environment), OHSAS 18001 (BOZP) a ISO/IEC 27001 (bezpečnost informací).


system imageCertifikát asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

system image


Certifikát Czech Stability Award

system image

Certifikát A-KOMPLEX a.s.

system image


Český klub bezpečnostních služeb

system image