Úklidové služby

Naše společnost poskytuje komplexní úklidové služby firmám, orgánům státní správy a samosprávy i soukromým osobám. Pravidelný úklid zajišťujeme v rámci celé České republiky.

Nabízené služby

  • pravidelný denní úklid administrativních, výrobních, prodejních, sociálních, zdravotnických a ostatních prostor,
  • pravidelný úklid společných prostor bytových domů,
  • jednorázový a speciální úklid,
  • hygienický servis.

Kvalita služeb a bezpečnost práce

Integrovaný systém řízení (ISŘ)

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. má zaveden ISŘ, jehož cílem je poskytování kvalitních služeb při splnění požadavků na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců vlastních i zákazníka a na ochranu informací v obchodním styku.

Výběr pracovníků

Přednostně jsou vybíráni pracovníci s praxí v oboru, pokud možno v podobném provozu, v jakém budou plnit své budoucí úkoly. Samozřejmostí je u všech uchazečů čistý trestní rejstřík.

Vzdělávání pracovníků

Školení všech zaměstnanců

Všichni pracovníci absolvují komplexní vstupní a poté každé 3 roky periodické školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Tato školení probíhají v rozsahu šesti hodin, odbornost a vysoká úroveň výkladu je garantována realizací školení certifikovanými lektory. Konkrétní náplň školení je vždy přizpůsobena specifickým podmínkám daného pracoviště.

Profesní kvalifikace manažerů úklidu

Vedoucí pracovníci úklidu vlastní Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Úklidový pracovník/úklidová pracovnice administrativních ploch (69-008-E) na základě úspěšně vykonané zkoušky před autorizovanou osobou.

Pracovní oděvy a ostatní OOPP

Všichni pracovníci úklidu jsou vybaveni jednotným pracovním oděvem s viditelným firemním označením. Dále společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. vybavuje zaměstnance vhodnou ochrannou pracovní obuví podle povahy provozu, pracovními rukavicemi, popř. dalšími osobními ochrannými prostředky, pokud to druh práce a prostředí vyžadují.

Technické vybavení

Pro realizaci úklidu je používána moderní úklidová technika a účinné úklidové prostředky. V případech, kdy to dovoluje technologie úklidu, jsou používány ekologicky šetrné čisticí prostředky. Ke všem chemickým přípravkům používaným našimi zaměstnanci má firma k dispozici bezpečnostní listy. Při použití speciálních přípravků, především dezinfekcí, jsou pracoviště vybavena pravidly pro práci s nebezpečnými chemickými látkami.

Barevné kódování úklidových pomůcek

Při realizaci úklidu jsou používány úklidové pomůcky s barevným označením podle prostor, pro které jsou určeny. Při používání takto označených pomůcek se zabrání tomu, aby např. stejný hadr nebyl použit na mytí WC a zároveň pracovního stolu.

Modrá barva – generální oblast

Jedná se o běžně znečištěné prostory, jako jsou kanceláře, zasedací místnosti, učebny, chodby, haly, schodiště, recepce. Týká se pomůcek na veškeré vybavení a zařízení včetně nábytku, parapetů, dveří apod.

Zelená barva – kuchyně, jídelny.

Použití v prostorech, ve kterých se manipuluje s potravinami a jídlem. Jedná se o kuchyně, jídelny, prodejny apod.

Žlutá barva – umývárny

Prostory s menším biologickým znečištěním. Patří sem koupelny, sprchové kouty, umyvadla, vany a bazény, sauny.

Červená barva – sanitární oblast

Prostory s vysokým biologickým znečištěním. Jedná se především o toalety.

Pravidelný denní úklid

Hlavní činností útvaru služeb je provádění pravidelného úklidu v objektech státní správy a samosprávy, v soukromých firmách, sociálních a zdravotních zařízeních apod. Úklid je zajišťován v objemu a četnosti dle zadání zákazníka. Součástí úklidových služeb může být doplňování hygienických potřeb, popř. jejich dodávka, praní záclon, závěsů, ručníků a utěrek.

K realizaci úklidu používáme moderní úklidovou techniku a pomůcky a kvalitní úklidovou chemii.

Pravidelný úklid společných prostor bytových domů

Především na území města Frýdek-Místek zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor bytových domů, tzn. chodeb, schodišť, sklepních prostor, mytí oken apod. Základní úklid probíhá většinou 1x týdně v předem dohodnutý den.

Jednorázový a speciální úklid

V rámci jednorázových úklidu provádíme:

  • kolaudační úklidy obytných domů, podnikatelských prostor nebo objektů našich pravidelných zákazníků. Jedná se většinou o úklid po rekonstrukci, malování, haváriích apod. Pro jejich realizaci používáme výkonné stroje, jako např. průmyslové vysavače, podlahové mycí automaty apod.
  • mytí oken v bytech, rodinných domech a obchodních či veřejných budovách. Zajistíme rovněž mytí běžně nepřístupných prosklených ploch pomocí horolezecké techniky, popř. za použití vysokozdvižné plošiny
  • zajišťujeme čištění koberců extrakční metodou (mokrou cestou). Čištění se provádí většinou u zákazníka, u menších koberců je možno, po dohodě, provést čištění u nás.

Hygienický servis

Našim zákazníkům zajišťujeme dodávku a pravidelné doplňování hygienických potřeb (papírové ručníky, toaletní papír, tekuté mýdlo, deodoranty, hygienické sáčky apod.), popř. provádíme doplňování materiálů ze zásob zákazníka.

V rámci této služby jsme schopni vybavit prostory zákazníka zásobníky na uvedený hygienický materiál.

Máte zájem o zpracování nezávazné nabídky zdarma?
Vyplňte prosím kontaktní formulář