Náhradní plnění

Náhradní plnění v roce 2023

Od r. 2018 je zpřístupněna elektronická evidence náhradního plnění i pro odběratelé. Odběratelé se musí zaregistrovat v místě příslušného úřadu práce.

Podle zákona 435/2004 Sb. v platném znění, má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením (dále jen OZP). Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod do státního rozpočtu v příslušné výši za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením.

Způsoby splnění povinného podílu: 

  • zaměstnání osob(y) se zdravotním postižením v poměru 4% k celkovému počtu zaměstnanců
  • možnost nákupvýrobků nebo služeb od zaměstnavatele, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zamětnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona 435/2004 Sb. v platném znění
  • odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou nezaměstnanou OZP (pro rok 2023 je to minimálně 98.265,- Kč) 


Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro Úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. v platném znění.

Limity poskytnutého náhradního plnění pro r 2023:

  • ​limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (částka 1.100.568 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok),
  • roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli ( sedmi násobek částky   275.142 Kč x nejvyšší čtvrtletní přepočtený stav osob se ZP u dodavatele).
  • pro rok 2023 může naše společnost poskytnout náhradní plnění ve výši cca 459.135.000,- Kč 

S novelou zákona 435/2004 Sb. platné od 1.10.2017 musí naše společnost uvést do elektronické evidence náhradního plnění všechny faktury (náhradní plnění je podloženo smluvně nebo prostřednictvím obchodního zástupce ), které budou v režimu náhradního plnění v r. 2023. Od 1.1 2018 již zákon nedává povinnost dodavateli vystavovat odběrateli písemné potvrzení o odběru náhradního plnění ani seznam faktur (případné písemné potvrzení nemá právní základ a elektronická evidence neumožnuje v současné době provádět seznamy faktur).

Veškeré dotazy, informace a Vaše emailové adresy, na které požadujete zasílat oznámení o vložení faktury do elektronické evidence směřujte na náš email nahradniplneni@vkus-bustan.cz.

Odkaz na stránky MPSV:

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni

Veškeré informace je možno získat rovněž na portále Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, jichž je naše firma dlouholetým členem.

Máte zájem o zpracování nezávazné nabídky zdarma?
Vyplňte prosím kontaktní formulář