Zásady ochrany osobních údajů

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o., se sídlem Fügnerova 3636, Frýdek-Místek, IČO 26841410, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28122 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • případně telefonní číslo

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a následné jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy nejdéle 6 měsíců od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Správcem osobních údajů je VKUS-BUSTAN s.r.o., Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Ing. Libor Schwarz , tel : + 420 723 800 615, e-mail : libor.schwarz@vkus-bustan.cz

Máte zájem o zpracování nezávazné nabídky zdarma?
Vyplňte prosím kontaktní formulář