Fyzická ostraha a recepční služby

RECEPČNÍ SLUŽBY

Recepční služby jsou již řadu let nedílnou součástí nabídky služeb naší společnosti. I v této oblasti využíváme našich bohatých, dlouholetých zkušeností a dbáme na kvalitu, profesionalitu a lidský přístup. 

Kde se recepční služby využívají

Recepční služby nejsou doménou jen hotelových komplexů. Využívají se v administrativních budovách, na vrátnicích průmyslových areálů, v kulturních a sportovních komplexech, v bytových domech či v residencích a jiných objektech. 

Vzhledem k tomu, že recepce je prvním místem kontaktu návštěvníka s objektem, klademe důraz na to, aby první dojem působil vždy sympaticky, reprezentativně a vstřícně.

Činnost recepční služby

Základním úkolem recepční služby je informační servis návštěvníkům, zaměstnancům i nájemníkům daného objektu.

Mezi další služby s tím spojené mimo jiné patří:

 • Administrativní práce
 • Obsluha telefonní ústředny a případné přepojení hovoru
 • Zápis do knihy návštěv
 • Výdej a příjem klíčů
 • Převzetí a třídění pošty
 • Objednávání služeb
 • Komunikace s návštěvami

Pracovníci recepční služby

Pro recepční služby jsou zpravidla vybíráni komunikativní, zkušení a ochotní pracovníci. Tuto službu mohou vykonávat v reprezentativním stejnokroji nebo v jiném vhodném společenském oděvu. 

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha realizuje všechna dostupná opatření související s protiprávním jednáním třetích osob. Přijatá režimová opatření přizpůsobíme Vašim požadavkům tak, abychom zajistili nejvyšší úroveň této bezpečnostní služby a zároveň Vás co nejméně omezovali.

Efektivita fyzické ostrahy je cílem naší služby. Doplnění této služby o elektronické prvky je prioritní. Spojení moderních metodických postupů a elektronických systémů zvyšuje bezpečnost střežených objektů.

V rámci fyzické ostrahy využíváme tyto elektronické systémy:

 • elektronickou evidenci a kontrolu vstupního a výstupního systému 
 • elektronickou evidenci vjezdu a výjezdu dopravních prostředků
 • kamerové systémy
 • foto pasti
 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • elektrickou požární signalizaci

Jedním ze základních elektronických nástrojů pro zvýšení efektivity fyzické ostrahy je využití elektronického pochůzkového systému.

ACTIVE track a ACTIVE guard

PATROLCONTROL

Monitoring obchůzkové činnosti v tzv. „reálném čase“ (on line) je vykonáván pomocí zařízení, které přes GSM/GPRS síť komunikuje s operačním střediskem a zasílá informace o pohybu, poloze a místě strážného, vykonávající obchůzkovou činnost.

Elektronický pochůzkový systém umožňuje:

 • komunikaci v reálném čase (GSM/GPRS)
 • tísňové volání pracovníka ostrahy
 • oboustrannou hlasovou komunikaci 

Máte zájem o zpracování nezávazné nabídky zdarma?
Vyplňte prosím kontaktní formulář