Aktuality

4.3.2021

Informace o testování zaměstnanců a likvidace odpadu ze sebetestování

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zahájila naše společnost samotestování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Zaměstnanci budou vybavení samotestovacími sadami SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Flowflex) včetně návodu.

Návod na provádění samotestu, včetně videa je pro zaměstnance rovněž v sekci „O nás" záložka „ Informace pro zaměstnance“.

Ve výše uvedené záložce rovněž zaměstnanci naleznou informaci ohledně likvidace odpadu, který vznikne při sebetestování testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2.

Jednotlivá mimořádná opatření vlády najdou zaměstnanci zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf