Úklidové služby

Úklidové služby 

Poskytujeme komplexní úklidové služby firmám, orgánům státní správy a samosprávy i soukromým osobám. Naše působnost je v oblasti pravidelných úklidových služeb po celé České republice.

Nabízené služby

  • pravidelný denní úklid administrativních, výrobních, prodejních, společenských, zdravotnických a ostatních prostor,
  • pravidelný úklid společných prostor bytových domů,
  • dodávka a doplňování hygienických potřeb v rámci úklidu,
  • praní záclon, ručníků, utěrek apod. v rámci úklidu,
  • jednorázový úklid v novostavbách, po rekonstrukcích a malování apod.,
  • mytí oken včetně použití plošiny nebo horolezecké techniky,
  • čištění koberců.

Výběr pracovníků

Velký důraz klademe na proces výběru zaměstnanců. Každý uchazeč absolvuje důkladný pohovor s personálním specialistou, na základě kterého je posuzován zájem potenciálního pracovníka o danou práci, jeho pracovní návyky, představy a očekávání a rovněž se hodnotí celkový dojem, jakým uchazeč působí.

Přednostně jsou vybíráni pracovníci s praxí v oboru, pokud možno v podobném provozu, v jakém budou plnit své budoucí úkoly. Samozřejmostí je u všech uchazečů čistý trestní rejstřík.

Školení zaměstnanců

Všichni pracovníci absolvují komplexní vstupní a poté každé 3 roky periodické školení bezpečnosti práce, požární ochrany a zásad a postupů při poskytování první pomoci. Tato školení probíhají v rozsahu šesti hodin, odbornost a vysoká úroveň výkladu je garantována realizací školení certifikovanými lektory. Konkrétní náplň školení je vždy přizpůsobena specifickým podmínkám daného pracoviště.

Materiální a technické vybavení 

a) Pracovní oděv a ostatní OOPP

Pracovníci útvaru služeb jsou vybaveni jednotným pracovním oděvem s viditelným firemním označením, každý pracovník je navíc povinen nosit visačku se svým identifikačním číslem. Dále společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. vybavuje zaměstnance vhodnou ochrannou pracovní obuví podle povahy provozu, pracovními rukavicemi, popř. dalšími osobními ochrannými prostředky, pokud to druh práce a prostředí vyžadují.

b) Technické vybavení

Pro realizaci úklidu je používána moderní úklidová technika a úklidové prostředky. V případech, kdy to dovoluje technologie úklidu, jsou používány ekologicky šetrné čisticí prostředky. Ke všem desinfekčním prostředkům používaným našimi zaměstnanci má firma k dispozici bezpečnostní listy. Při použití speciálních přípravků, především dezinfekcí, jsou pracoviště vybavena pravidly pro práci s nebezpečnými chemickými látkami.

Standardy úklidu

Pro každého zákazníka je sestaven rozsah a četnost úklidu dle jeho potřeb, vždy se však snažíme vycházet z obecných standardů úklidu definovaných Českou asociací úklidu a čištění.

Bližší informace: 

Ing. Jiří Zahradník
Ředitel útvaru služeb

M: 607 289 227
E: jiri.zahradnik@vkus-bustan.cz